EVROPA BLED d.o.o.
Finžgarjeva 15, 4260 BLED
Tel.: 04 57 41 563, 041 644 988
Fax: 04 57 68 850
Email: cilka@evropa-bled.com
 
VPIS V TEČAJE
od 4. do 15. septembra 2023

ponedeljek - petek od 16:00 do 18:00
Tečaji in cenik
Tečaji za otroke
Tečaji za odrasle
Cenik


Znanje angleškega jezika je danes nujno potrebno skoraj na vseh področjih. Odpira nam popolnoma nov svet brez meja.

Tečaji splošnega jezika so razvrščeni v 8 stopenj po 80 ur. Po zaključeni 8. stopnji se udeleženci lahko določijo za pripravo na enega od mednarodnih izpitov (FCE, CAE, CPE) ali za konverzacijo.

Na stopenjskih tečajih uporabljamo učbenik ENGLISH FILE, ki je med najbolj priljubljenimi učbeniki za odrasle na svetu. Je sodoben učbenik s poudarkom na rabi jezika. Neprestano se izmenjavo vse štiri spretnosti: branje, poslušanje, govorjenje in pisanje. Poleg učbenika, delovnega zvezka in CD je na voljo veliko dodatnih vaj tudi na internetu. Vsi programi vključujejo tudi samostojno delo doma.

Kaj pomenijo ravni in kdaj jih dosežemo:

A1 (180-200 ur): led je prebit in v tujini vas "ne bodo prodali" (Breakthrough)
A2 (270-300 ur): znajdete v vsakdanjih situacijah na osnovni ravni (Waystage)
B1 (450-500 ur): prag, ko postanete samostojni uporabnik jezika (Threshold)
B2 (720-800 ur): preskok na B2 je največji korak po lestvici in pomeni prednost (Vantage)
C1 (900-1.000 ur): postajate profesionalni uporabnik jezika (Effective Operational Proficiency)
C2 (okoli 1.200 ur): dosegli ste najvišjo evropsko raven (Mastery)OPIS STOPENJ

 
  Po zaključeni stopnji boste
1. in 2. stopnja
A1*
Pri počasnem in razločnem govoru razumeli posamezne pogosto rabljene besedi in najosnovnejše besedne zveze, ki se nanašajo na vas, vašo družino in neposredno življenjsko okolje.
Razumeli posamezna pogosto rabljena poimenovanja, besede in preproste povedi, npr. na obvestilih, plakatih in katalogih.
Znali se boste preprosto pogovarjati, če je sogovornik pripravljen svoje izjave ponoviti počasneje ali jih parafrazirati in če vam je pripravljen pomagati pri oblikovanju misli. Znali boste postavljati in odgovarjati na preprosta vprašanja v zvezi s trenutnimi potrebami ali splošnimi temami.
Pri govorjenju boste znali uporabljati preproste besedne zveze in povedi, s katerimi lahko opišete kje živite in ljudi, ki jih poznate.
Napisati boste znali preprosta sporočila na razglednice, npr. s počitniškimi pozdravi. Izpolniti boste znali obrazce, ki zahtevajo osebne podatke, npr. vnesti ime, državljanstvo in naslov na hotelski obrazec.
 
3. in 4. stopnja
A2
Pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku boste razumeli glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečujete na delu, v šoli, prostem času, itd. Če je govor razmeroma počasen in razločen, boste razumeli tudi glavne misli mnogih radijskih in televizijskih oddaj, ki se ukvarjajo z aktualnimi problemi ali temami, ki vas osebno ali profesionalno zanimajo.
Razumeli boste besedila, katerih jezik je pretežno vsakdanji ali povezan z vašim delom. Razumeli boste dogodkov, občutij in želja, pa tudi osebna pisma.
Znašli se boste v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na potovanju po deželi, kjer se ta jezik govori. Sposobni se boste tudi nepripravljeni vključiti v pogovor v zvezi z splošnimi temami, temami, ki vas osebno zanimajo, ali takimi, ki se tičejo vsakdanjega življenja (npr. družine, hobijev, dela, potovanj in aktualnih dogodkov).
Znali tvoriti preproste povedi iz besednih zvez, s katerimi lahko opišete svoje izkušnje in dogodke, sanje, želje in ambicije. Nakratko razložiti svoje poglede in načrte. Sposobni boste pripovedovati zgodbo ali obnoviti vsebino knjige oziroma filma in opisati svoje odzive.
Pisati boste znali preprosta, a povezana besedila v zvezi s splošnimi temami ali temami s področja osebnega zanimanja. Pisati boste znali osebna pisma, v katerih morate opisati izkušnje in vtise.
 
5. in 6. stopnja
B1
Pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku boste razumeli glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečujete na delu, v šoli, prostem času, itd. Če je govor razmeroma počasen in razločen, boste razumeli tudi glavne misli mnogih radijskih in televizijskih oddaj, ki se ukvarjajo z aktualnimi problemi ali temami, ki vas osebno ali profesionalno zanimajo.
Razumeli boste besedila, katerih jezik je pretežno vsakdanji ali povezan z vašim delom. Razumeli boste dogodkov, občutij in želja, pa tudi osebna pisma.
Znašli se boste v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na potovanju po deželi, kjer se ta jezik govori. Sposobni se boste tudi nepripravljeni vključiti v pogovor v zvezi z splošnimi temami, temami, ki vas osebno zanimajo, ali takimi, ki se tičejo vsakdanjega življenja (npr. družine, hobijev, dela, potovanj in aktualnih dogodkov).
Znali tvoriti preproste povedi iz besednih zvez, s katerimi lahko opišete svoje izkušnje in dogodke, sanje, želje in ambicije. Nakratko razložiti svoje poglede in načrte. Sposobni boste pripovedovati zgodbo ali obnoviti vsebino knjige oziroma filma in opisati svoje odzive.
Pisati boste znali preprosta, a povezana besedila v zvezi s splošnimi temami ali temami s področja osebnega zanimanja. Pisati boste znali osebna pisma, v katerih morate opisati izkušnje in vtise.
 
7. in 8. stopnja
B2
Razumeli boste daljše govorjenje in predavanja in sposobni boste slediti celo bolj zapletenim pogovorom, pod pogojem, da je tema dovolj splošna. Razumeli boste večino televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah. Razumeli boste večino filmov v standardnem narečju.
Sposobni boste brati članke in poročila, ki se ukvarjajo s trenutnimi problemi in v katerih pisci zastopajo določena stališča ali poglede. Razumeli boste sodobno literarno prozo.
Sposobni se boste precej tekoče in spontano izražati, tako da se brez večjih težav sporazumevam z rojenimi govorci. Lahko se boste aktivno vključili v razprave o splošnih temah in argumentirano zagovarjali svoje stališče.
Jasno in natančno boste znali opisati mnogo stvari s področij, ki vas zanimajo. Znali boste razložiti svoj pogled na določen problem in podati prednosti in pomankljivosti raznih možnosti.
Pisati boste znali jasna, natančna besedila v zvezi s široko paleto problematik, ki se tičejo vašega področja zanimanja. Pisati boste znali eseje ali poročila, v katerih je treba podati kake informacije ali zagovarjati oziroma zavračati določena stališča. Znali boste pisati pisma, v katerih je treba poudariti pomen določenih dogodkov in izkušenj.
 
C1 Razumem daljše govorjenje, četudi ni natančno strukturirano in razmerja niso izražena jasno, temveč so samo nakazana. Brez posebnega napora razumem televizijske oddaje in filme.
Razumem dolga, zapletena besedila z veliko podatki pa tudi literarna besedila.Všeč mi je slogovna različnost. Razumem specializirane članke in daljša tehnična navodila, četudi se ne nanašajo na moje področje.
Sposoben sem se tekoče in naravno izražati, ne da bi pri tem preveč očitno iskal primerne izraze. Jezik znam uporabljati tako v družabne kot tudi v profesionalne namene in ga prilagajati glede na želeni učinek. Znam natančno oblikovati svoje misli in poglede ter svoj prispevek primerno prilagoditi prispevkom ostalih.
Sposoben sem jasno in natančno opisati zapletene probleme, pri čemer je treba smiselno povezati manjše teme, razviti določene točke in napraviti primeren zaključek.
Sposoben sem tvoriti jasna, slogovno dobra besedila, v katerih moram obširneje izraziti svoja stališča. V pismih, esejih ali poročilih znam natančno razložiti zapleteno problematiko, pri kateri mora biti jasno razvidno, katera dejstva se mi zdijo najpomembnejša. Oblikovati znam različne vrste besedilv prepričljivem in osebnem slogu, primernem za bralca, ki mu je tako besedilo namenjeno.
 
C2 Nimam težav pri razumevanju kakršnegakoli jezika, govorjenega v živo ali posredovanega preko medijev, četudi je tempo govorjenja hiter. Potrebujem pa nekaj časa, da se navadim dialekta.
Razumem dolga, zapletena besedila z veliko podatki pa tudi literarna besedila.Všeč mi je slogovna različnost. Razumem specializirane članke in daljša tehnična navodila, četudi se ne nanašajo na moje področje.
Sposoben sem se tekoče in naravno izražati, ne da bi pri tem preveč očitno iskal primerne izraze. Jezik znam uporabljati tako v družabne kot tudi v profesionalne namene in ga prilagajati glede na želeni učinek. Znam natančno oblikovati svoje misli in poglede ter svoj prispevek primerno prilagoditi prispevkom ostalih.
Sposoben sem jasno in tekoče podajati opise ali argumente. Govoru znam dati logično obliko, ki sprejemnika opozarja na pomembna mesta. Slog govorjenja znam prilagoditi situaciji.
Tvoriti znam jasna, tekoča, slogovno primerna besedila. Znam pisati zahtevna pisma, poročila in članke, v katerih mora biti problematika prikazana tudi s pomočjo logične zgradbe, ki sprejemniku pomaga, da laže opazi in si zapomni pomembne točke. Znam pisati povzetke in kritike strokovnih in literarnih del.
 
 
Copyright © Evropa Bled
Prva stran | Kdo smo | Prevajanje | Tečaji za otroke | Tečaji za odrasle | Podjetja | Izpiti | Learn Slovenian